Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวปณิชา ช่างอาจ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางรพีภรณ์ แสนหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านผักตบ)
Responsive image
นางอรนุช สิงห์สาธร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านผักตบ)
Responsive image
นางสาวพรรทิภา วัชโรสินธุ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านผักตบ)
Responsive image
นางเดือนเพ็ญ สิงห์สาธร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านผักตบ)
Responsive image
นางสาวประภัสสร โอชารส
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านป่าก้าว)
Responsive image
นางฤทธิ์ รินทะลึก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านป่าก้าว)
Responsive image
นางปรีชญา พันสิ่ว
ผช.ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านป่าก้าว)
Responsive image
นางรานี ราวะดี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านหนองกุง)
Responsive image
นางสาวมาลีจันทร์ สุขศาลา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์บ้านหนองกุง)
Responsive image
นางปริญญา บุญสิทธิ์ (ศูนย์บ้านหนองบัว)
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th