Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุนทร สิงห์สาธร
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายสมเดช ศรีไชยโยรักษ์
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายชาตรี พันสิ่ว
เลขานุการสภาเทศบาล
Responsive image
นายปั่น น้อยกัลยา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image
Responsive image
นายปัญญา ศรีไชยโยรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายกรกฎ ศรีสองเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image
Responsive image
นายพฤฒิพงศ์ สืงห์สาธร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายศักดา ศรีพวง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image
Responsive image
นายสัญญา นาสุริยวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายถนอม แสงศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image
Responsive image
นายยุทธศาสตร์ วงศ์คำพระ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Responsive image
Responsive image
นายบุญฮอม อุ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
Responsive image

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th