Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
Responsive image
            ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" และขอรับบริจาคหนังสือ/วารสาร เพื่อใช้ในกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" เทศบาลตำบลผักตบ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการและร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร หากสนใจสามารถบริจาคได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลผักตบ โทร. 042-149028
            สถานที่จัดกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" มีดังนี้
1. เทศบาลตำบลผักตบ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
3. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ หมู่ที่ 2
         
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562