Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.พ. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลผักตบ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

10 ม.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

26 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

12 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

05 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด ประจำปี 2562

31 ก.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปี 2562

11 ก.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2562

10 เม.ย. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลผักตบ ประจำปี 2562

01 มี.ค. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562

08 ก.พ. 2562
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ กิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th