Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2563
ถึง
20 ก.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักตบ
20 ก.ค. 2563
ถึง
20 ก.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท (ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน -มิถุนายน 2563)
16 พ.ย. 2560
ถึง
16 พ.ย. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560
20 ต.ค. 2560
ถึง
30 ต.ค. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ก.ย. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และ ราคากลาง ปปช.07
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ก.ย. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ )
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ก.ย. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ เอกสารประกวดราคาชื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)
20 ส.ค. 2560
ถึง
20 ส.ค. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ จ้างหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลผักตบ หมู่ที่ 2
31 ก.ค. 2560
ถึง
15 ส.ค. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลผักตบ
31 ก.ค. 2560
ถึง
15 ส.ค. 2560
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลผักตบ

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th