Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2563
ถึง
06 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
01 ต.ค. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักตบ
01 ต.ค. 2563
ถึง
01 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท (ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม -กันยายน 2563)
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข 2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักตบ
24 ส.ค. 2563
ถึง
24 ส.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว
24 ส.ค. 2563
ถึง
24 ส.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว
24 ส.ค. 2563
ถึง
24 ส.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ 6
24 ส.ค. 2563
ถึง
24 ส.ค. 2563
อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th