เยาวชนปลดแอก ประกาศเตรียมนัดรวมพล 1
เครือข่าย "ม็อบราษฎร" ประกาศนัดแสตนด์บาย วันนี้ 17.50 น. ที่สถานีรถไฟฟ้าทุก
เมืองปักท่วมหนัก ชาวบ้านระทม น้ำขยา
เมืองปักธงชัยยังจมบาดาล เหตุน้ำท่วมขยายวงกว้าง เขตเศรษฐกิจชั้นในมิด ทั้งที่ว่าการอำเภ