Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
    จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 มีที่ทำการ ณ หมู่ที่ 2 บ้านผักตบ ตำบลผักตบ เป็น 1 ใน 12 ตำบลในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
    
พื้นที่ติดต่อ
     โดยตำบลผักตบ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองหานระยะทาง 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีมาทางทิศตะวันออก ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากเส้นทางถนนสายอุดร - 
สกลนคร 4 กิโลเมตร

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองหาน,ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เขตปกครอง รวม 13 หมู่บ้าน คือ
     หมู่ที่ 1 บ้านผักตบ      
     หมู่ที่ 2 บ้านผักตบ       
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว      
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอบง
     หมู่ที่ 5 บ้านนาฮัง
     หมู่ที่ 6 บ้านป่าก้าว
     หมู่ที่ 7 บ้านกะพี้
     หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุง
     หมู่ที่ 9 บ้านหนองแห้ว
     หมู่ที่ 10 บ้านผักตบ
     หมู่ที่ 11 บ้านดอนแคน
     หมู่ที่ 12 บ้านป่าก้าว
     หมู่ที่ 13 บ้านผักตบ
  
     ทิศเหนือ ติดต่อตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาณาเขตุเริ่มต้นจากกึ่งกลางสันเนินบ้านโนนสะอาด ตัดกับกึ่งกลางสันเนิน 180 บริเวณพิกัด TE 828251 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านโนนสะอาด ตัดกับแนวกึ่งกลางถนนสาย(บ้านกั้ง-บ้านป่าก้าว) บริเวณพิกัด TE 897253 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินดงม่วย สิ้นสุดที่กึ่งกลางดงม่วย ตัดกับกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านคำ บริเวณพิกัด TE 915249 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร
  
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองหาน และตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นจากกึ่งกลางบ้านม่วง ตัดกับกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านคำ บริเวณพิกัด TE 
915249 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านคำ ผ่านแนวกึ่งกลางสันเนิน 170 ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยยาง บริเวณพิกัด TE 917226 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินบ้านป่าก้าว ตัดกับแนวกึ่งกลางถนน(บ้านป่าก้าว – บ้านม่วง) บริเวณพิกัด TE 915217 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านป่าก้าว ตัดกับแนวถนนทางหลวงหมายเลข 22 (อุดรธานี – สกลนคร) บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนครีตลำห้วยม่วง บริเวณพิกัด TE 916206 ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านโพนยอ ตัดกับแนวกึ่งกลางทางเกวียน(บ้านม่วง – บ้านผักตบ) บริเวณพิกัด TE 916192 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนิน 170 ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยด่าน บริเวณพิกัด TE 915165 ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยซัน(ลำห้วยน้ำเค็ม) ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยเดือนห้า บริเวณพิกัด TE 909135 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยซัน ถึงแนวกึ่งกลางต้นน้ำลำห้วยซันตัดกับแนวกึ่งกลางสันเนินโคกดอนแร่ บริเวณพิกัด TE 899101 ระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกดอนแร่สิ้นสุดที่แนวกึ่งกลางสันเนินโคกดอนแร่ ตัดกับแนวกึ่งกลางทางเกวียน(บ้านหนองแก – บ้านน้ำเที่ยง) บริเวณพิกัด TE 897096 ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร รวมระยะทางทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตร
  
     ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านนาม่วง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดสะพานห้วยคำพุ บริเวณพิกัด SB 916581
  
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโพนงาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวกึ่งกลางทางเกวียน (บ้านหนองแก – บ้านน้ำเที่ยง) ตัดกับแนวกึ่งกลางสันเนิน
โคกบ้านหนองบัวน้อย บริเวณพิกัด TE 849129 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองบัวน้อย ตัดกับแนวกึ่งกลางต้นน้ำลำห้วยขุมปูน บริเวณพิกัด TE 853151 ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยขุมปูนตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยเห็นอ้ม บริเวณพิกัด TE 859155 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองแห้ว ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยด่าน บริเวณพิกัด TE 859164 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองกอบง ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยจิกเนิ่ง บริเวณพิกัด TE 868183 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองกอบง ตัดกับแนวกึ่งกลางต้นน้ำลำห้วยบาก บริเวณพิกัด TE 876198 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยบาก ตัดกับแนวกึ่งกลางถนนหมายเลข 22(อุดรธานี – สกลนคร) บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีต พิกัด TE 877207 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองกุง ตัดกับแนวกึ่งกลางถนนสาย(บ้านกนองกุง-บ้านดอนบาก) พิกัด TE 883210 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ไปตามแนวกึ่งกลางสันเนินโคกบ้านหนองกุง ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยนางาม บริเวณพิกัด TE 887213 ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยนางาม ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยยาง บริเวณพิกัด TE 887225 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลำห้วยยาง ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยแลน บริเวณพิกัด TE 890227 ระยะทางประมาณ 0.3 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแลน ตัดกับแนวกึ่งกลางสันเนิน 180 บริเวณพิกัด TE 894238 ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลำห้วยยาง ตัดกับแนวกึ่งกลางลำห้วยแลน บริเวณพิกัด TE 890227 ระยะทางประมาณ 0.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเนิน 180 สิ้นสุดที่แนวกึ่งกลางสันเนินบ้านโคกสะอาด ตัดกับแนวกึ่งกลางสันเนิน 180 บริเวณพิกัด TE 828251 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 14.6 กิโลเมตร
    
เนื้อที่
     เขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50 ตารางกิโลเมตร
      
ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่เนินบางพื้นที่ สภาพดินเป็นเป็นร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติและห้วย


เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th