Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภา... (11 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา... (30 เม.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (02 มี.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง รายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที... (04 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น... (08 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (08 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการปร... (02 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีง... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขย... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมา... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (26 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพ... (02 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 (26 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ป... (11 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลผั... (29 ก.พ. 2563)  

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (10 ม.ค. 2563)  

วันปิยมหาราช ปี 2560 (30 ต.ค. 2560)  

ปั่นเพื่อพ่อ ปี 59 (17 ธ.ค. 2558)

การยื่นแบบรายการเพื่อชำระ... (17 ธ.ค. 2558)

ประชุมบูรณาการประจำเดือน ... (06 พ.ย. 2558)

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหา... (06 พ.ย. 2558)

ประกวดสรภัญญะ ณ วัดสระมณี... (09 ต.ค. 2558)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อ... (27 ต.ค. 2557)

เทศบาลตำบลผักตบ อุดรธานี... (29 ก.ย. 2557)

ตรวจสอบและประเมินผลงานกระ... (19 ก.ย. 2557)

พ่นหมอกควันโรงเรียน (25 มิ.ย. 2556)

ยกเสาเอกเสาโทสำนักงานใหม่... (22 พ.ย. 2555)

โครงการสมานฉันท์ (07 พ.ย. 2555)

เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีต... (26 ต.ค. 2555)

เทศบาลตำบลผักตบ ร่วมกิจกร... (23 ต.ค. 2555)

เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีต... (22 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท (ประจำไตรมา... (20 ก.ค. 2563)  
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผัก... (20 ก.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (16 พ.ย. 2560)  
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 ต.ค. 2560)
เอกสารประกวดราคาชื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) (21 ส.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ) (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และ ราคากลาง ปปช.07 (21 ส.ค. 2560)
จ้างหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลผักตบ หมู่ที่ 2 (20 ส.ค. 2560)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบ... (31 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลผักตบ (31 ก.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกุล หมู่ที่ 10 (18 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (ระบบแรงดึง) บ้านผักตบ หมู่... (18 ก.ค. 2560)
เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว ... (27 มี.ค. 2560)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบ... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (27 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (21 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ... (14 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (18 พ.ค. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (22 ส.ค. 2559)  
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (14 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.... (09 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (19 พ.ย. 2557)
ประกาศ รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th