Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 (09 มี.ค. 2560)  
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 1 (09 มี.ค. 2560)
จดหมายข่าว การยื่นแบบชำระภาษี (01 ก.พ. 2560)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 255... (03 ธ.ค. 2558)
ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
ตารางกำหนดการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
งบแสดงฐานะการเงิน (17 พ.ย. 2558)
งบทดลอง ก่อน/หลัง ปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (17 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (17 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ (13 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จ่ายเบี้ยผู้พิการ (13 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (13 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ... (10 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว ... (27 มี.ค. 2560)  
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบ... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (27 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (21 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล... (15 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (15 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (15 มี.ค. 2559)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ (15 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ (15 มี.ค. 2559)
เอกสารสอบราคาจ้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7... (04 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปา แบบบาดาลขนาดกลาง (04 ก.พ. 2559)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 (03 ก.พ. 2559)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ผักตบ (21 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ผักตบ (21 ม.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงโรงอาหาร) (21 ม.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (21 ม.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (17 ธ.ค. 2558)
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (18 พ.ค. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (22 ส.ค. 2559)  
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (14 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.... (09 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (19 พ.ย. 2557)
ประกาศ รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Responsive image