Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
งานกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด (30 มี.ค. 2560)  
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 (09 มี.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 1 (09 มี.ค. 2560)
จดหมายข่าว การยื่นแบบชำระภาษี (01 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การขับร้องสรภัญญ์ (14 ก.ย. 2559)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 255... (03 ธ.ค. 2558)
ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
ตารางกำหนดการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ประจำปี 2559 (03 ธ.ค. 2558)
งบแสดงฐานะการเงิน (17 พ.ย. 2558)
งบทดลอง ก่อน/หลัง ปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (17 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (17 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ (13 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จ่ายเบี้ยผู้พิการ (13 พ.ย. 2558)
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (13 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ปั่นเพื่อพ่อ ปี 59 (17 ธ.ค. 2558)  

การยื่นแบบรายการเพื่อชำระ... (17 ธ.ค. 2558)  

ประชุมบูรณาการประจำเดือน ... (06 พ.ย. 2558)  

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหา... (06 พ.ย. 2558)

ประกวดสรภัญญะ ณ วัดสระมณี... (09 ต.ค. 2558)

เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2... (07 พ.ย. 2557)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อ... (27 ต.ค. 2557)

เทศบาลตำบลผักตบ อุดรธานี... (29 ก.ย. 2557)

ตรวจสอบและประเมินผลงานกระ... (19 ก.ย. 2557)

(02 ก.ค. 2556)

พ่นหมอกควันโรงเรียน (25 มิ.ย. 2556)

ยกเสาเอกเสาโทสำนักงานใหม่... (22 พ.ย. 2555)

โครงการสมานฉันท์ (07 พ.ย. 2555)

การแข่งขันกีฬากระชับความส... (26 ต.ค. 2555)

เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีต... (26 ต.ค. 2555)

การแข่งขันกีฬากระชับความส... (25 ต.ค. 2555)

เทศบาลตำบลผักตบ ร่วมกิจกร... (25 ต.ค. 2555)

เทศบาลตำบลผักตบ ร่วมกิจกร... (23 ต.ค. 2555)

เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีต... (22 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาชื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) (21 ส.ค. 2560)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ) (21 ส.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และ ราคากลาง ปปช.07 (21 ส.ค. 2560)  
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบ... (31 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลผักตบ (31 ก.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกุล หมู่ที่ 10 (18 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (ระบบแรงดึง) บ้านผักตบ หมู่... (18 ก.ค. 2560)
เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว หม... (27 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง ถึง บ้านหนองแห้ว ... (27 มี.ค. 2560)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบ... (27 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (27 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ (21 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง (04 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล... (15 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (15 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (15 มี.ค. 2559)
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ (15 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ (15 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (18 พ.ค. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (22 ส.ค. 2559)  
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (14 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.... (09 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (19 พ.ย. 2557)
ประกาศ รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th