Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลผักตบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตที่ ๑รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตที่ ๒แผนประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแผนประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลและนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 (24 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ... (15 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ... (15 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ... (15 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี (01 ก.พ. 2564)
ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบและนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ (01 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (27 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (24 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภา... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภา... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (01 ม.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (06 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง รายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที... (04 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิก... (08 ก.พ. 2564)  

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลผั... (29 ก.พ. 2563)  

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (10 ม.ค. 2563)  

โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมความรู้เรื... (12 ส.ค. 2562)

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เส... (05 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (31 ก.ค. 2562)

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมส... (11 ก.ค. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (10 เม.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุ... (01 มี.ค. 2562)

กิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้... (08 ก.พ. 2562)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OT... (01 ก.พ. 2562)

วันปิยมหาราช ปี 2560 (30 ต.ค. 2560)

ปั่นเพื่อพ่อ ปี 59 (17 ธ.ค. 2558)

การยื่นแบบรายการเพื่อชำระ... (17 ธ.ค. 2558)

ประชุมบูรณาการประจำเดือน ... (06 พ.ย. 2558)

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหา... (06 พ.ย. 2558)

ประกวดสรภัญญะ ณ วัดสระมณี... (09 ต.ค. 2558)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อ... (27 ต.ค. 2557)

เทศบาลตำบลผักตบ อุดรธานี... (29 ก.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผัก... (03 ก.พ. 2564)  
ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท (ประจำไตรมา... (04 ม.ค. 2564)  
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักต... (04 ม.ค. 2564)  
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผั... (02 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักตบ... (04 พ.ย. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (06 ต.ค. 2563)
ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท (ประจำไตรมา... (01 ต.ค. 2563)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักต... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข 2527 ลำห้วยยาง ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้... (09 ก.ย. 2563)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักต... (03 ก.ย. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 (24 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ 6 (24 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว (24 ส.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว (24 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่า... (20 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่... (20 ส.ค. 2563)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลผักต... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 (31 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 (31 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (18 พ.ค. 2560)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (22 ส.ค. 2559)  
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานทีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (14 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระดับสูงขึ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.... (09 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (19 พ.ย. 2557)
ประกาศ รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2557 (27 ต.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลผักตบ

ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4214-9028  โทรสาร : 0-4214-9028  อีเมล์ : admin@phaktob.go.th

Powered By phaktob.go.th